Hoop voor Noord Amsterdam

Welkom

Welkom op de reserveringspagina van Hoop voor Noord in Amsterdam. Hier kunt je je aanmelden voor onze samenkomsten. Belangrijk om te weten is:

Je kunt je alleen voor één van de samenkomsten aanmelden. Als je een taak hebt in of rond de samenkomst, hoef je je niet aan te melden. Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet te worden aangemeld. Kijk na het aanmelden eerst in je mail of je een bevestiging hebt ontvangen. Als je toch niet komt willen we je vragen om je via de link die je in je mail hebt gekregen weer af te melden. Aanmelden (en afmelden) kan van maandag t/m zaterdag 16:00 uur. Voor de avond samenkomst kun je tot zondag 16:00 uur aanmelden (en afmelden).

Welcome

Welcome to the reservation page of Hoop voor Noord in Amsterdam. Here you can register for our meetings. It is important to know:

You can only register for one of the meetings. If you have a task in or around the service, you do not have to register. Children up to and including 12 years do not need to be registered. After registering, first check your email to see if you have received confirmation. If you do not come, we would like to ask you to unsubscribe via the link you received in your email. You can register (and unsubscribe) from Monday to Saturday at 16:00 PM. Fro the evening service you can register (and unsuscribe) till Sunday 16:00 PM.

Reserveren

Meevieren.nl - Reserveren voor kerkvieringen

Met een handig reserveringssysteem kunnen kerkbezoekers online gemakkelijk een plekje voor een viering reserveren. Dit is niet alleen makkelijk voor de bezoeker, maar vooral de kerk!

Een goed reserveringssysteem speciaal voor de kerken neemt namelijk veel werk uit handen.
Zelf beheert u namelijk gemakkelijk online de reserveringen, waar u ook bent.
Zo hoeft u de reserveringen niet meer bij te houden in een reserveringsboek, worden fouten voorkomen en is er per viering een duidelijke registratie.
Meer informatie