Parochie Heilige Willibrordus Lisse, Hillegom & De Zilk

Voor de vieringen van elk weekend kunt u zich vanaf de voorafgaande dinsdag 09.00 uur aanmelden.

DE VIERING OP ZATERDAGAVOND IN DE HH ENGELBEWAARDERSKERK IS KOMENDE ZATERDAG 29 JANUARI NOG OM 15.30 UUR!

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door grootte van het kerkgebouw (zgn. anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen 's avonds zijn weer mogelijk. Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren. Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, d.w.z. thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygi├źneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing - het gebruik van een eigen corporale - van kracht. Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan.

Hartelijk dank voor uw medewerking. Samen, en met Gods hulp, komen we hier doorheen!

Pastoor Bosma, kapelaan Kuik en diaken Osseweijer

Reserveren


Meevieren.nl - Reserveren voor kerkvieringen

Met een handig reserveringssysteem kunnen kerkbezoekers online gemakkelijk een plekje voor een viering reserveren. Dit is niet alleen makkelijk voor de bezoeker, maar vooral de kerk!

Een goed reserveringssysteem speciaal voor de kerken neemt namelijk veel werk uit handen.
Zelf beheert u namelijk gemakkelijk online de reserveringen, waar u ook bent.
Zo hoeft u de reserveringen niet meer bij te houden in een reserveringsboek, worden fouten voorkomen en is er per viering een duidelijke registratie.
Meer informatie